ฟังแล้ว ให้กำลังใจตัวเอง | พลังใจเพื่อคุณที่ดีกว่าเดิม | เสียงบันดาลใจ