Health Programs ::

โปรแกรม Kiosk Authen พิษณุโลก
โปรแกรมยืนยันตัวตนขอ Claim code จาก สปสช …
รายละเอียด
โปรแกรม KMECC+(plus)
*** UPDATE 1 มิถุนายน 2566 *** โปรแกรม K …
รายละเอียด
HuntCorrect ส่งออก DataCorrect
HuntCorrect ตัวช่วยส่งออกแก้ไขข้อมูลใน H …
รายละเอียด
รหัสมาตรฐาน 43 แฟ้ม ปี 63
รหัสมาตรฐาน 43 แฟ้ม ปี 63 View more …
รายละเอียด
KHTs หรือ Hosxp tool เก่า ver…
โปรแกรม KHTs ของ สสจ.นครราชสีมา หรือชื่อ …
รายละเอียด
mDev / SPHOSXP ช่วยคีย์ข้อมูล
โปรแกรมเสริม Hosxp ที่ช่วยในเรื่องการคีย …
รายละเอียด
โปรแกรม BMS Hosxp XE4 Cloud Application Installer
ตัว Install โปรแกรมต่างๆ ผ่าน Cloud BMS …
รายละเอียด
Hosxp PCU ver…
Hosxp full ver HOSxP_Setup_3.54.7.20 Hos …
รายละเอียด
โปรแกรม Idata
โปรแกรมสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ …
รายละเอียด