โปรแกรม KMECC+(plus)

*** UPDATE 1 มิถุนายน 2566 ***

โปรแกรม KMECC+(plus) โปรแกรมตรวจสอบ นำเข้า และส่งออกข้อมูล ผู้ที่มารับบริการสิทธิประกันสังคม โดย สสจ.นครราชสีมา โปรแกรมประกอบไปด้วย

– ตัวโปรแกรม KMECC+

– Database KMECC+

ชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔ “จุฬาภรณ์ลิขิต”

ชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔ “จุฬาภรณ์ลิขิต”

       ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” (Chulabhorn Likit) จัดทำโดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา และเพื่อจารึกพระนามเผยแพร่พระเกียรติคุณในโลกดิจิทัล

 

 

       ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ประกอบด้วย ชุดอักษรภาษาไทยแบบมีหัว ตัวเลขไทย และแบบอักษรมาตรฐานชุดภาษาอังกฤษ ตัวเลขอารบิก ประกอบด้วย
– ตัวพาดหัว (Display) ๑ น้ำหนัก
– ตัวเนื้อความ (Text) ๔ น้ำหนัก คือ Light, Regular, Medium และ Bold

 

KHTs หรือ Hosxp tool เก่า ver…

โปรแกรม KHTs ของ สสจ.นครราชสีมา หรือชื่อเก่า Hosxp tool นั่นเอง ใช้ปรับฐานข้อมูล หรือคีย์ข้อมูลหลายอย่าง และส่งข้อมูลไป สสจ.นครราชสีมา

mDev / SPHOSXP ช่วยคีย์ข้อมูล

โปรแกรมเสริม Hosxp ที่ช่วยในเรื่องการคีย์ข้อมูลให้ง่าย และสะดวกขึ้น

 • คีย์พัฒนาการเด็ก 9,18,30,42,60 เดือนน
 • นำเข้า Lab online
 • แบบฟอร์มส่ง Lab ต่างๆ
 • ออกใบนัดต่างๆ

– Update การตรวจพัฒนาการเด็ก เป็นปีงบประมาณ 2567

โปรแกรม BMS Hosxp XE4 Cloud Application Installer

ตัว Install โปรแกรมต่างๆ ผ่าน Cloud BMS  *** โปรแกรม Update 1 พฤษภาคม 2566 ***

 • BMSHOSxPCHIExport.exe
 • BMSHOSxPEClaimExport.exe :: ส่งออก Claim , 16 แฟ้ม สปสช.
 • BMSHOSxPMySQLClusterManager.exe
 • BMSHOSxPStandard21Export.exe
 • BMSHOSxPStandard43Export.exe :: ส่งออก 43 แฟ้ม
 • HOSxPXE4.exe
 • HOSxPXE_PCU.exe