ตกขาวแบบไหนไม่ปกติ

ตกขาวแบบไหนไม่ปกติ

โดย พญ.เมธาวี อุฬารวงศ์ (สูตินรีแพทย์)

  • ตกขาวที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป เช่น ตกขาวเป็นก้อนปริมาณมาก ตกขาวเป็นสีเขียว หรือมีฟอง
  • ตกขาวร่วมกับอาการคันช่องคลอด
  • ตกขาวที่มีกลิ่นผิดปกติ เช่น กลิ่นคาวปลา
  • ตกขาวมีเลือดปน
Posted in บทความ and tagged , , , , , .