โปรแกรม KMECC+(plus)

*** UPDATE 1 มิถุนายน 2566 ***

โปรแกรม KMECC+(plus) โปรแกรมตรวจสอบ นำเข้า และส่งออกข้อมูล ผู้ที่มารับบริการสิทธิประกันสังคม โดย สสจ.นครราชสีมา โปรแกรมประกอบไปด้วย

– ตัวโปรแกรม KMECC+

– Database KMECC+

Posted in Programs.