mDev / SPHOSXP ช่วยคีย์ข้อมูล

โปรแกรมเสริม Hosxp ที่ช่วยในเรื่องการคีย์ข้อมูลให้ง่าย และสะดวกขึ้น

  • คีย์พัฒนาการเด็ก 9,18,30,42,60 เดือนน
  • นำเข้า Lab online
  • แบบฟอร์มส่ง Lab ต่างๆ
  • ออกใบนัดต่างๆ

– Update การตรวจพัฒนาการเด็ก เป็นปีงบประมาณ 2567

Posted in Programs.