KHTs หรือ Hosxp tool เก่า ver…

โปรแกรม KHTs ของ สสจ.นครราชสีมา หรือชื่อเก่า Hosxp tool นั่นเอง ใช้ปรับฐานข้อมูล หรือคีย์ข้อมูลหลายอย่าง และส่งข้อมูลไป สสจ.นครราชสีมา

Posted in Programs.