เผยแพร่เกณฑ์การจัดสรรเงิน Fix cost ปีงบประมาณ 2563 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

เผยแพร่เกณฑ์การจัดสรรเงิน Fix cost ปีงบประมาณ 2563 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

Posted in ประชาสัมพันธ์.