มอบเกียรติบ้ตรผู้ผ่านการอบรม CBTx ปี 2562

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 

สาธารณสุขอำเภอโนนสูง
เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมCBTx ปี2562 

ณ โรงเรียนมะค่าวิทยา อำเภอโนนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

58174
« 1 ของ 6 »
Posted in กิจกรรม การอบรม.