ติดต่อ/ร้องเรียน

ที่อยู่ ::

เบอร์โทรศัพท์ ::

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง ถนนโนนสูง-มิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา 30160

044-379 266    เบอร์โทรสาร ::     044-379 338