โปรแกรม KMECC+(plus)

โปรแกรม KMECC+(plus) โปรแกรมตรวจสอบ นำเข้า และส่งออกข้อมูล ผู้ที่มารับบริการสิทธิประกันสังคม (ปี 2565) โดย สสจ.นครราชสีมา โปรแกรมประกอบไปด้วย

– ตัวโปรแกรม KMECC+

– Database KMECC+

ชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔ “จุฬาภรณ์ลิขิต”

ชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔ “จุฬาภรณ์ลิขิต”

       ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” (Chulabhorn Likit) จัดทำโดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา และเพื่อจารึกพระนามเผยแพร่พระเกียรติคุณในโลกดิจิทัล

 

 

       ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ประกอบด้วย ชุดอักษรภาษาไทยแบบมีหัว ตัวเลขไทย และแบบอักษรมาตรฐานชุดภาษาอังกฤษ ตัวเลขอารบิก ประกอบด้วย
– ตัวพาดหัว (Display) ๑ น้ำหนัก
– ตัวเนื้อความ (Text) ๔ น้ำหนัก คือ Light, Regular, Medium และ Bold

 

KHTs หรือ Hosxp tool เก่า ver…

โปรแกรม KHTs ของ สสจ.นครราชสีมา หรือชื่อเก่า Hosxp tool นั่นเอง ใช้ปรับฐานข้อมูล หรือคีย์ข้อมูลหลายอย่าง และส่งข้อมูลไป สสจ.นครราชสีมา

mDev / SPHOSXP ช่วยคีย์ข้อมูล

โปรแกรมเสริม Hosxp ที่ช่วยในเรื่องการคีย์ข้อมูลให้ง่าย และสะดวกขึ้น

  • คีย์พัฒนาการเด็ก 9,18,30,42,60 เดือนน
  • นำเข้า Lab online
  • ดูประวัติการรักษาใน รพ.โนนสูง (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
  • แบบฟอร์มส่ง Lab ต่างๆ
  • ออกใบนัดต่างๆ

– Update การตรวจพัฒนาการเด็ก เป็นปีงบประมาณ 2566

– ย้าย Databases ไปที่ Server ใหม่ สำหรับ Online Cup nonsung