KHTs หรือ Hosxp tool เก่า ver…

โปรแกรม KHTs ของ สสจ.นครราชสีมา หรือชื่อเก่า Hosxp tool นั่นเอง ใช้ปรับฐานข้อมูล หรือคีย์ข้อมูลหลายอย่าง และส่งข้อมูลไป สสจ.นครราชสีมา

mDev ช่วยคีย์ข้อมูล

โปรแกรมเสริม Hosxp ที่ช่วยในเรื่องการคีย์ข้อมูลให้ง่าย และสะดวกขึ้น

  • คีย์พัฒนาการเด็ก 9,18,30,42,60 เดือนน
  • นำเข้า Lab online
  • ดูประวัติการรักษาใน รพ.โนนสูง (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
  • แบบฟอร์มส่ง Lab ต่างๆ
  • ออกใบนัดต่างๆ

– ปรับแก้ เพิ่ม Visit

– ปรับแก้ Online service แก้ bug นำเข้าผล lab จาก รพ.โนนสูง