ชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔ “จุฬาภรณ์ลิขิต”

ชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔ “จุฬาภรณ์ลิขิต”

       ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” (Chulabhorn Likit) จัดทำโดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา และเพื่อจารึกพระนามเผยแพร่พระเกียรติคุณในโลกดิจิทัล

 

 

       ชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ประกอบด้วย ชุดอักษรภาษาไทยแบบมีหัว ตัวเลขไทย และแบบอักษรมาตรฐานชุดภาษาอังกฤษ ตัวเลขอารบิก ประกอบด้วย
– ตัวพาดหัว (Display) ๑ น้ำหนัก
– ตัวเนื้อความ (Text) ๔ น้ำหนัก คือ Light, Regular, Medium และ Bold

 

KHTs หรือ Hosxp tool เก่า ver…

โปรแกรม KHTs ของ สสจ.นครราชสีมา หรือชื่อเก่า Hosxp tool นั่นเอง ใช้ปรับฐานข้อมูล หรือคีย์ข้อมูลหลายอย่าง และส่งข้อมูลไป สสจ.นครราชสีมา

mDev ช่วยคีย์ข้อมูล

โปรแกรมเสริม Hosxp ที่ช่วยในเรื่องการคีย์ข้อมูลให้ง่าย และสะดวกขึ้น

  • คีย์พัฒนาการเด็ก 9,18,30,42,60 เดือนน
  • นำเข้า Lab online
  • ดูประวัติการรักษาใน รพ.โนนสูง (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
  • แบบฟอร์มส่ง Lab ต่างๆ
  • ออกใบนัดต่างๆ

– ปรับแก้ เพิ่ม Visit

– ปรับแก้ Online service แก้ bug นำเข้าผล lab จาก รพ.โนนสูง