โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2566

นายจิระเดช พงษ์ประสิทธิ์ ประธานคณธกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโนนสูง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2566 ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566

Posted in ประชาสัมพันธ์.