คุ้มครองผู้บริโภค 2567

สสอ.โนนสูงร่วมกับ รพ.โนนสูง ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นำมาจัดเป็นกระเช้าชุดของขวัญปีใหม่ 2567

Posted in ประชาสัมพันธ์.