โปรแกรม Kiosk Authen พิษณุโลก

โปรแกรมยืนยันตัวตนขอ Claim code จาก สปสช. (New authen)

  • โปรแกรม Kiosk Authen
  • คู่มือต่างๆ
  • โปรแกรม Secure Agent
  • VDO สอนการใช้งาน
Posted in Programs.