โปรแกรม KMECC+(plus)

โปรแกรม KMECC+(plus) โปรแกรมตรวจสอบ นำเข้า และส่งออกข้อมูล ผู้ที่มารับบริการสิทธิประกันสังคม (ปี 2565) โดย สสจ.นครราชสีมา โปรแกรมประกอบไปด้วย

– ตัวโปรแกรม KMECC+

– Database KMECC+

Posted in Programs.