แนวทางการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน โดยแบ่งตามระดับน้ำตาลที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก และ รพ.สต.

แนวทางการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน โดยแบ่งตามระดับน้ำตาลที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก และ รพ.สต.

Posted in คู่มือทางวิชาการ.