mDev / SPHOSXP ช่วยคีย์ข้อมูล

โปรแกรมเสริม Hosxp ที่ช่วยในเรื่องการคีย์ข้อมูลให้ง่าย และสะดวกขึ้น

  • คีย์พัฒนาการเด็ก 9,18,30,42,60 เดือนน
  • นำเข้า Lab online
  • ดูประวัติการรักษาใน รพ.โนนสูง (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
  • แบบฟอร์มส่ง Lab ต่างๆ
  • ออกใบนัดต่างๆ

– Update การตรวจพัฒนาการเด็ก เป็นปีงบประมาณ 2566

– ย้าย Databases ไปที่ Server ใหม่ สำหรับ Online Cup nonsung

 

Posted in Programs.