ชี้แจงการป้องกัน​โรค​ Covid-19, การป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดี, การป้องกันการใช้สารเสพติด​ในชุมชน​

ชี้แจงการป้องกัน​โรค​ Covid-19, การป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดี, การป้องกันการใช้สารเสพติด​ในชุมชน​

Posted in กิจกรรม การอบรม.