นางนันทนา ประสิทธิ์

(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)

สาธารณสุขอำเภอโนนสูง

044-379 266

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานในสังกัด

โซน 1

โซน 2

โซน 3

โซน 4

Health Programs ::

HuntCorrect ส่งออก DataCorrect

HuntCorrect ตัวช่วยส่งออกแก้ไขข้อมูลใน H …
อ่านเพิ่มเติม

รหัสมาตรฐาน 43 แฟ้ม ปี 63

รหัสมาตรฐาน 43 แฟ้ม ปี 63 View more …
อ่านเพิ่มเติม

KHTs หรือ Hosxp tool เก่า ver…

โปรแกรม KHTs ของ สสจ.นครราชสีมา หรือชื่อ …
อ่านเพิ่มเติม

mDev ช่วยคีย์ข้อมูล

โปรแกรมเสริม Hosxp ที่ช่วยในเรื่องการคีย …
อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมส่งออก 43 แฟ้ม Hosxp (ตัวนอก)

โปรแกรมส่งออก 43 แฟ้ม Hosxp (ตัวนอก) BMS …
อ่านเพิ่มเติม